14 شهریور 1397

شبکه سازی و اهمیت آن برای مهندسان صنایع

چرا هر کسب‌وکاری نیاز به شبکه سازی دارد؟ شبکه سازی چیست ؟ چرا شبکه ؟ دلیل نیاز مهندسان صنایع به شبکه سازی؟ ارتباطات یا همان شبکه […]
14 شهریور 1397

پنج گام برای بهینه سازی مهارت شبکه سازی

فرقی نمی‌کند شما در چه حرفه‌ای مشغول به فعالیت هستید؛ در هر شغلی که باشید ایجاد ارتباط با دیگران و شبکه سازی مانند سوختی است که […]
14 شهریور 1397

۷ تکنیک تسلط بر هنر پیگیری روابط

رشد روابط به زمان نیاز دارد. همان‌طور که یک رابطه دوستی در بلندمدت و به‌مرورزمان شکوفا می‌شود، روابط کسب‌وکار نیز برای رشد به صبر و انتظار […]