4 عضو
برنامه ریزی و کنترل پروژه
منتشر شده
علی زنبوری
0دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: اهواز
منتشر شده
سميرا صمدي
0دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی ارشد
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل سکونت: تهران
منتشر شده
آرام نفیسی
1دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی ارشد
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل سکونت: اصفهان
منتشر شده
مهدی موحدی
0دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
دکتری
آخرین مقطع تحصیلی: دکتری
محل سکونت: تهران