1 کاربران
مهندسی سیستم های کیفیت
منتشر شده
نازنین طولابی
2دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی ارشد
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل سکونت: مشهد