1 کاربران
برنامه ریزی سازمانی
منتشر شده
ایمان صرامی
1دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: تهران