1 کاربران
حسابداری بهای تمام شده
منتشر شده
سیمین حسنی
0دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی ارشد
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل سکونت: تهران