1 کاربران
نرم افزار پریماورا PRIMAVERA P6
منتشر شده
ابوالفضل موسوی
0دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: تهران