1 کاربران
طراحی تجربه کاربری UX
منتشر شده
حسن عابدی
2دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: تهران