1 کاربران
طراحی دیجیتال
منتشر شده
سالار کریمی
1دنبال کننده‌ها
2دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: تهران