1 کاربران
انبارداری
منتشر شده
جواد لطیف
0دنبال کننده‌ها
15دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: ساوه