2 عضو
تحقیق و توسعه R&D و نوآوری
منتشر شده
سارا توکلی نژاد
2دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی ارشد
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل سکونت: کرمانشاه
منتشر شده
نیما یزدیان
2دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: تهران